Informacje o nowych zasadach funkcjonowania parkingu Galerii Brodnica

Informacje o nowych zasadach funkcjonowania parkingu Galerii Brodnica
parking_galeria_brodnica_news3bis

Od 04.08.2017 roku obowiązują nowe zasady funkcjonowania parkingu Galerii Brodnica.
Klienci galerii celem skorzystania z darmowego parkingu proszeni są o wprowadzenie numeru rejestracyjnego swojego pojazdu w infokiosku.
Wprowadzony numer rejestracyjny uprawnia do 60 minut darmowego parkowania, celem przedłużenia czasu parkowania operację należy ponawiać co każde 60 minut.

Uwaga! Brak wpisania numeru rejestracyjnego w infokiosku lub brak ważnego biletu z parkomatu skutkować będzie nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł.

Facebook