Informacje o zasadach funkcjonowania parkingu Galerii Brodnica

Informacje o zasadach funkcjonowania parkingu Galerii Brodnica
parking_galeria_brodnica_news3bis

Wprowadzony numer rejestracyjny uprawnia do 60 minutowego darmowego parkowania, celem przedłużenia bezpłatnego czasu parkowania o kolejne 60 minut operację należy ponowić.

Łączny czas bezpłatnego parkowania to 120 minut po wykonaniu czynności opisanych powyżej.

Uwaga! Brak wpisania numeru rejestracyjnego w infokiosku lub brak ważnego biletu z parkomatu skutkować będzie nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł.

Facebook